Innergården

Innergården byggdes helt om, med stor framgång, efter det att Brf köpt fastigheten år 2000. Vi har alla ansvaret att den förblir lika trevlig i framtiden som den är idag. Tveka därför inte att vid behov vattna gräsmattan/buskarna/rabatterna – slang och nyckel sitter vid källardörren. Gräsklipparen och andra trädgårdsredskap finns i städförrådet i källaren – nycklar till förrådet har den månadsansvarige samt styrelsemedlemmarna.Använd gärna uteplatsen, vill man grilla så går det att boka tider via internet.

Cykelutrymmet är tyvärr något underdimensionerat på innergården och är det så att du inte använder din cykel speciellt ofta, bär gärna ner den till cykelförrådet i källaren.Gymmet

Efter beslut på årsstämman i maj 2007, har Brf renoverat ett rum i källaren och inrett ett gym. 2014 har de flesta träningsredskapen bytts ut mot nya. Det finns både cykel och roddmaskin att tillgå.Gymmet ska bokas och kan användas när som helst av Brf medlemmar. Läs dock på de separata ordningsföreskrifterna som sitter på dörrens insida.

Notera också att dörren måste låsas efter användande, dels pga säkerheten (att t ex inga små barn skadar sig på redskapen) och dels pga stöldrisken.

Trapphuset

Regler för trapphuset

Barnvagnar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphuset.


Både Läns- och Kammarrätten har nyligen dömt till brandförsvarets fördel i en tvist mellan brandförsvaret och en bostadsrättsförening på Gärdet angående barnvagnar i trapphuset. Enligt rätten får man inte förvara några lösa eller brännbara föremål i trapphuset. Detta förbud omfattar alltså inte bara barnvagnar utan alla lösa saker som kan vara i vägen vid en utrymning samt alla brännbara föremål, t ex pappersinsamling, leksaker, dörrmattor, skor mm.

Med tanke på att domen nyligen har trätt i kraft finns det ännu inga straffprejudikat men enligt brandförsvaret torde ett rimligt straff vara böter på mellan 10,000-100,000 kronor, per kvartal, tills dess att problemet är åtgärdat. Skulle fastigheten drabbas av böter anser styrelsen att respektive lägenhetsinnehavare som orsakat böterna skall vara betalningsansvarig. Skulle något tillbud dessutom inträffa faller det under Brottsbalken (Lagen om skydd om olyckor).

Tvättstugan

Tvättstugan finns i källaren och nås genom innergården. I tvättstugan finns 2 tvättmaskiner, ett torkskåp, en mangel och en torktumlare.

Bokning

Att boka på bokningsplattan i entrén är väldigt enkelt. Håll upp taggen framför sensorn på plattan så ser du sedan hur det går till. Hör av dig till styrelsen om du inte får det att fungera.

Att boka via webb är lika enkelt men då måste du logga in. Webbadressen är www.boenderegistret.se/bv

 • Adress ska vara Upplandsgatan 71
 • Användarnamn och lösenord får du av styrelsen.
 • Du kan ändra lösenord själv när du vill.
 • Klicka gärna i ”Kom ihåg adress och namn”
 • Skapa gärna ett bokmärke i mobilen så når du sajten snabbt och enkelt.

Ännu enklare blir det med den app som finns tillgänglig. Be styrelsen om inloggning till den.

Regler

Ordningsregler för tvättstugan är enligt nedan

a) Tvättmaskinerna är inte till för mattvätt.
b) Vatten och el till tvättmaskinerna skall inte stängas av efter avslutat pass.
c) BH med bygel eller andra plagg med metall- eller hårdplastdetaljer får endast tvättas i säker tvättpåse.
d) Torka tvättmaskinerna efter användning. Maskinerna får dock inte spolas utvändigt.
e) Luddfiltret ska rengöras efter varje körning och absolut efter ditt tvättpass.
f) Sopa och torka golvet vid behov.
g) Du får torka och mangla din tvätt en timme efter passets slut.

Torkskåpet

Torkskåpet mår inte bra av att stängas av med huvudströmbrytaren. Det finns två situationer där man kanske tror att man måste stänga av bryskt:

 • Man trycker på stoppknappen men ingenting händer.
  Det är helt OK! Fläkten behöver gå några minuter extra för att kyla ner maskineriet. Maskinen kan skadas om man då stänger av med huvudströmbrytaren. Så lita på att stoppknappen fungerar, det blir tyst efter några minuter.
 • Man får en felkod på den lilla skärmen och kommer inte vidare.
  Även här handlar det om stoppknappen. Håll in den ca fem sekunder tills felkoden försvinner. Sedan är det bara att köra vidare.

Grottan

Grottan är vår samlingslokal i källaren. Här finns pingisbord, TV, WiFi och en diskbänk. Grottan bokar man i bokningssystemet.

Andrahandsuthyrning

Tillstånd ges för max ett år i taget och totalt som mest två år. Tillstånd beviljas för en hyresgäst i taget. Om den första hyresgästen flyttar ut upphör tillståndet även om tid återstår på det ursprungliga tillståndet. Skall lägenheten hyras ut till en annan hyresgäst behövs en ny ansökan.

Givet att föreningen är ganska liten och behöver aktiva medlemmar för att sköta fastigheten kommer föreningen att vara mer restriktiv med tillstånd om andrahandsuthyrning om antalet andrahandsuthyrningar överstiger fem lägenheter vid ansökningstillfället.

Om styrelsen inte beviljar andrahandsuthyrning kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till Hyresnämnden. Beslut från Hyresnämnden kan inte överklagas och både bostadsföreningen och bostadsrättsinnehavaren måste följa beslutet.

Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad och säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning.

Tillstånd för inneboende behövs inte men föreningsmedlemmen måste ha kontroll över lägenheten och disponera den.

Bredband och TV

Fram till fastigheten finns ett fibernätverk draget, koppartråd av kategori 6 finns sedan till alla lägenheter. Brf äger själva nätverket men har ett avtal med Telenor/Ownit för driften. Brf bekostar bredbandsuppkopplingen för lägenhetsinnehavarna, dvs bredbandskostnaden ingår i den ordinarie månadsavgiften. Kapaciteten i nätet är 1000/1000 Mbps.

Vill man så kan man också använda uppkopplingen för TV och IP-telefoni. Aktuella erbjudande finns på www.ownit.se men observera att endast bredbandet bekostas av föreningen, TV och IP-telefoni beställs och betalas av lägenhetsinnehavaren separat. Ni bör också observera att man inte behöver anlita just Ownit för TV eller IP-telefoni utan kan använda valfri leverantör.


Ett avtal för TV mm med Tele2 finns också i fastigheten och kan givetvis utnyttjas om så önskas.

Fastighetsskötsel

Blåklinten 10 anlitar Botema Fastighets AB för den ekonomiska/administrativa förvaltningen av fastigheten. Vid frågor angående månadsavgifter eller ekonomi, kontakta styrelsen.

Den tekniska förvaltningen/underhållet av fastigheten ansvarar vi själva för. Årsstämman tog för ett antal år sedan beslutet att vi kunde sköta om fastigheten bättre och till signifikant lägre kostnader än externa entreprenörer, vilket genom åren också bevisats.

Medlemmarna utför en fastighetsrond, där varje medlem ansvarar för en månad. De uppgifter som ingår i ronden är bland annat att byta ut eventuellt trasiga glödlampor i trappuppgång och källare, titta till allmänna utrymmen, vattna på gården (på sommaren) eller skotta snö på gården (på vintern).

Medlemmen som är ansvarig för sin månad får ett kuvert med instruktioner och nycklar då det är hans/hennes tur att ansvara för ronden. Efter avslutad månad ska kuvertet vidare till nästa medlem som ansvarar för månaden efter.

Dessutom genomför vi varje år en gemensam höst respektive vårstädning med efterföljande fika.  Trappstädning sköts av extern städfirma.

Vanliga frågor från köpare och mäklare

Allmänt

Det en köpare bör veta är att vi håller nere avgiften genom gemensamt ansvar för fastighetsskötsel; rondansvar 1 månad, delaktighet i höst- o vårstädning. Brf Blåklinten10 förväntar sig delaktighet o engagemang från alla medlemmar.

När man köper en lägenhet i vår förening så ska man förutom nycklarna även få ett nyckelkort som visar att man har rätt att kopiera lägenhetsnyckeln. Ett extra skydd för medlemmen att ha full koll på vem som kan komma in i lägenheten.

Var finns mer nyttig information?

Under rubrikerna Flytta in och Läsa finns en hel del bra information.

Vad gäller vid renovering av lägenheten?

Se https://www.xn--blklinten10-y8a.nu/category/renovera/

Vilket byggnadsår har fastigheten?

1887

När förvärvades fastigheten?

2000

Är föreningen en ”äkta” privatbostadsförening?

Ja

Äger föreningen marken?

Ja

Hur många bostadsrätter finns i föreningen?

26

Hur många hyresrätter finns i föreningen?

0

Hur många uthyrda lokaler finns i föreningen?

4

Finns det möjlighet till delat ägande?

Ja

Finns det möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand?

Ja, se mer information under kategorin Hyra ut

Accepteras köpare som har för avsikt att använda lägenheten för övernattningsändamål?

Nej

Har det beslutats eller diskuterats avgiftshöjning eller kapitaltillskott för medlemmarna?

I april 2023 höjdes månadsavgiften med 5 procent efter att ha legat still ca 14 år. Ytterligare höjningar kan behövas men inget beslut är taget om det. Nyligen har köksstammarna bytts ut.

Har det beslutats eller diskuterats större reparation eller ombyggnad av fastigheten?

Köksstammar byttes 2017. Badrumsstammarna klarar sig uppskattningsvis minst 20 år med det underhållsprogram och så småningom relining som styrelsen planerar.

Godkännes juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privatändamål?

Nej

Är VA-stammar i badrum och kök bytta?

Ja, 1979 resp 2017

Är El-stigarna bytta?

Ja, 1979

Har taket renoverats?

Ja, 1979. Nytt plåttak 2002, kupor, snörasskydd 2006, 2007. Åtgärder för några läckor genomfördes 2022.

Har fönster renoverats?

Ja, 1979. Renovering av fönster mot innergården genomfördes 2019. Renovering av fönster mot gatan på bottenplan genomfördes 2021. Under 2022 renoveras fönster mot gatan för plan 3 och 4. Plan 1 och 2 kommer de närmaste åren.

Har hissarna renoverats?

Ja, 1979. 2022 åtgärdades fel med sensorer och utbyte av delar i styrsystemet.

Har fasadrenovering skett?

Ja, 2003

Finns det balkongplaner?

Nej, balkonger är redan byggda.

Finns råvinden kvar?

Nej

Är trapphuset åtgärdat eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden?

Målning utfördes 2018.

Finns det någon del kvar av vinden att exploatera och är det i så fall planerat för det?

Nej

Vilken typ av ventilation är det i byggnaden? Åtgärdad eller planerad att åtgärdas?

Frånluftsventilation. Inga åtgärder planerade

Vilken typ av köksfläkt är tillåten att installera s.k. ”riktig” köksfläkt eller enbart kolfilter?

Enbart kolfilter.

Vilka renoveringar är planerade framöver?

Fönstrens utsida mot gatan på plan 1 och 2 är planerat för 2023 och 2024. Inga andra planerade renoveringar per maj 2023.

Finns det möjlighet att bygga terass/uteplats/balkong i de lägenheter som ej har sådan?

Föreningen tillåter inte några ingrepp i taket på fastigheten, så terasserbygge till vindslägenheter tillåts inte.

Gemensamma utrymmen?

Tvättstuga, cykelförråd, enklare gym och samlingslokalen Grottan. Gemensam innergård med utemöbler, grill, gräsplätt och planteringar. Det finns möjlighet att boka innergården och grillen vid kalas/fest. Bokning görs via internet, precis som för tvättstugan. I Grottan som också kan bokas finns pingisbord, diskbänk, TV och WiFi.

Finns kabel-TV?

Ja, digitalt basutbud från Tele2 ingår i avgiften. Ytterligare kanaler kan tecknas privat.

Finns bredband?

Ja. Telenor/Ownit bredband ingår i avgiften (1000/1000 Mbps).

Har föreningen en ekonomisk förvaltare?

Ja, Botema

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse?

Betalas av köpare. 1000kr i överlåtningsavgift och 400kr för pantbrev.

I bostadsrättens avgift ingår:

Vatten, varmvatten, fjärrvärme, digitalt basutbud av kabel-TV, bredband upp till 1 Gbps, bostadsrättstillägg i försäkringen, tillgång till innergård, gym och tvättstuga och trivselrum.

Man betalar sin egen el men har inget eget abonnemang. El betalas på samma avi som månadsavgiften

Avgifter

Vid lägenhetsförsäljning tar Brf ut en överlåtelseavgift på 1000 kr. Avgiften betalas av köparen (enligt stadgarna). Brf tar också ut en avgift på 400 kr för hantering av Pantbrev.

Vart skickas ansökan om medlemsskap?

Till styrelsen, kontakta oss via vår officiella mailadress. För att godkänna medlemskap kräver föreningen att medlemmen har tagit del av stadgarna. Vi har ytterligare krav, kontakta oss tidigt kring det.