Innergården

Innergården byggdes helt om, med stor framgång, efter det att Brf köpt fastigheten år 2000. Vi har alla ansvaret att den förblir lika trevlig i framtiden som den är idag. Tveka därför inte att vid behov vattna gräsmattan/buskarna/rabatterna – slang och nyckel sitter vid källardörren. Gräsklipparen och andra trädgårdsredskap finns i städförrådet i källaren – nycklar till förrådet har den månadsansvarige samt styrelsemedlemmarna.Använd gärna uteplatsen, vill man grilla så går det att boka tider via internet.

Cykelutrymmet är tyvärr något underdimensionerat på innergården och är det så att du inte använder din cykel speciellt ofta, bär gärna ner den till cykelförrådet i källaren.Gymmet

Efter beslut på årsstämman i maj 2007, har Brf renoverat ett rum i källaren och inrett ett gym. 2014 har de flesta träningsredskapen bytts ut mot nya. Det finns både cykel och roddmaskin att tillgå.Gymmet ska bokas och kan användas när som helst av Brf medlemmar. Läs dock på de separata ordningsföreskrifterna som sitter på dörrens insida.

Notera också att dörren måste låsas efter användande, dels pga säkerheten (att t ex inga små barn skadar sig på redskapen) och dels pga stöldrisken.

Grottan

Grottan är vår samlingslokal i källaren. Här finns pingisbord, TV, WiFi och en diskbänk. Grottan bokar man i bokningssystemet.

Bredband och TV

Fram till fastigheten finns ett fibernätverk draget, koppartråd av kategori 6 finns sedan till alla lägenheter. Brf äger själva nätverket men har ett avtal med Telenor/Ownit för driften. Brf bekostar bredbandsuppkopplingen för lägenhetsinnehavarna, dvs bredbandskostnaden ingår i den ordinarie månadsavgiften. Kapaciteten i nätet är 1000/1000 Mbps.

Vill man så kan man också använda uppkopplingen för TV och IP-telefoni. Aktuella erbjudande finns på www.ownit.se men observera att endast bredbandet bekostas av föreningen, TV och IP-telefoni beställs och betalas av lägenhetsinnehavaren separat. Ni bör också observera att man inte behöver anlita just Ownit för TV eller IP-telefoni utan kan använda valfri leverantör.


Ett avtal för TV mm med Tele2 finns också i fastigheten och kan givetvis utnyttjas om så önskas.