Andrahandsuthyrning

Tillstånd ges för max ett år i taget och totalt som mest två år. Tillstånd beviljas för en hyresgäst i taget. Om den första hyresgästen flyttar ut upphör tillståndet även om tid återstår på det ursprungliga tillståndet. Skall lägenheten hyras ut till en annan hyresgäst behövs en ny ansökan.

Givet att föreningen är ganska liten och behöver aktiva medlemmar för att sköta fastigheten kommer föreningen att vara mer restriktiv med tillstånd om andrahandsuthyrning om antalet andrahandsuthyrningar överstiger fem lägenheter vid ansökningstillfället.

Om styrelsen inte beviljar andrahandsuthyrning kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till Hyresnämnden. Beslut från Hyresnämnden kan inte överklagas och både bostadsföreningen och bostadsrättsinnehavaren måste följa beslutet.

Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad och säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning.

Tillstånd för inneboende behövs inte men föreningsmedlemmen måste ha kontroll över lägenheten och disponera den.