Trapphuset

Regler för trapphuset

Barnvagnar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphuset.


Både Läns- och Kammarrätten har nyligen dömt till brandförsvarets fördel i en tvist mellan brandförsvaret och en bostadsrättsförening på Gärdet angående barnvagnar i trapphuset. Enligt rätten får man inte förvara några lösa eller brännbara föremål i trapphuset. Detta förbud omfattar alltså inte bara barnvagnar utan alla lösa saker som kan vara i vägen vid en utrymning samt alla brännbara föremål, t ex pappersinsamling, leksaker, dörrmattor, skor mm.

Med tanke på att domen nyligen har trätt i kraft finns det ännu inga straffprejudikat men enligt brandförsvaret torde ett rimligt straff vara böter på mellan 10,000-100,000 kronor, per kvartal, tills dess att problemet är åtgärdat. Skulle fastigheten drabbas av böter anser styrelsen att respektive lägenhetsinnehavare som orsakat böterna skall vara betalningsansvarig. Skulle något tillbud dessutom inträffa faller det under Brottsbalken (Lagen om skydd om olyckor).

KategorierBo