Avfallshantering

I fastigheten finns ett mindre sopsorteringsrum vid entrén. Där kan man kasta tidningar, glas mm (se nedan). Det är däremot inte tillåtet att kasta målarburkar, elektronik, kemikalier, möbler etc.

Observera att föreningen inte har någon hämtning av grovsopor utan varje lägenhetsinnehavare är därför ansvarig att forsla bort detta på egen hand.

Det finns möjlighet att slänga hushållssopor i husets soprum på bottenvåningen samt återvinning av: 

  • Matavfall
  • Tidningar
  • Kartong/wellpapp
  • Glas
  • Batterier
  • Glödlampor