Vanliga frågor från köpare och mäklare

Allmänt

Det en köpare bör veta är att vi håller nere avgiften genom gemensamt ansvar för fastighetsskötsel; rondansvar 1 månad, delaktighet i höst- o vårstädning. Brf Blåklinten10 förväntar sig delaktighet o engagemang från alla medlemmar.

När man köper en lägenhet i vår förening så ska man förutom nycklarna även få ett nyckelkort som visar att man har rätt att kopiera lägenhetsnyckeln. Ett extra skydd för medlemmen att ha full koll på vem som kan komma in i lägenheten.

Var finns mer nyttig information?

Under rubrikerna Flytta in och Läsa finns en hel del bra information.

Vad gäller vid renovering av lägenheten?

Se https://www.xn--blklinten10-y8a.nu/category/renovera/

Vilket byggnadsår har fastigheten?

1887

När förvärvades fastigheten?

2000

Är föreningen en ”äkta” privatbostadsförening?

Ja

Äger föreningen marken?

Ja

Hur många bostadsrätter finns i föreningen?

26

Hur många hyresrätter finns i föreningen?

0

Hur många uthyrda lokaler finns i föreningen?

4

Finns det möjlighet till delat ägande?

Ja

Finns det möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand?

Ja, se mer information under kategorin Hyra ut

Accepteras köpare som har för avsikt att använda lägenheten för övernattningsändamål?

Nej

Har det beslutats eller diskuterats avgiftshöjning eller kapitaltillskott för medlemmarna?

I april 2023 höjdes månadsavgiften med 5 procent efter att ha legat still ca 14 år. Ytterligare höjningar kan behövas men inget beslut är taget om det. Nyligen har köksstammarna bytts ut.

Har det beslutats eller diskuterats större reparation eller ombyggnad av fastigheten?

Köksstammar byttes 2017. Badrumsstammarna klarar sig uppskattningsvis minst 20 år med det underhållsprogram och så småningom relining som styrelsen planerar.

Godkännes juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privatändamål?

Nej

Är VA-stammar i badrum och kök bytta?

Ja, 1979 resp 2017

Är El-stigarna bytta?

Ja, 1979

Har taket renoverats?

Ja, 1979. Nytt plåttak 2002, kupor, snörasskydd 2006, 2007. Åtgärder för några läckor genomfördes 2022.

Har fönster renoverats?

Ja, 1979. Renovering av fönster mot innergården genomfördes 2019. Renovering av fönster mot gatan på bottenplan genomfördes 2021. Under 2022 renoveras fönster mot gatan för plan 3 och 4. Plan 1 och 2 kommer de närmaste åren.

Har hissarna renoverats?

Ja, 1979. 2022 åtgärdades fel med sensorer och utbyte av delar i styrsystemet.

Har fasadrenovering skett?

Ja, 2003

Finns det balkongplaner?

Nej, balkonger är redan byggda.

Finns råvinden kvar?

Nej

Är trapphuset åtgärdat eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden?

Målning utfördes 2018.

Finns det någon del kvar av vinden att exploatera och är det i så fall planerat för det?

Nej

Vilken typ av ventilation är det i byggnaden? Åtgärdad eller planerad att åtgärdas?

Frånluftsventilation. Inga åtgärder planerade

Vilken typ av köksfläkt är tillåten att installera s.k. ”riktig” köksfläkt eller enbart kolfilter?

Enbart kolfilter.

Vilka renoveringar är planerade framöver?

Fönstrens utsida mot gatan på plan 1 och 2 är planerat för 2023 och 2024. Inga andra planerade renoveringar per maj 2023.

Finns det möjlighet att bygga terass/uteplats/balkong i de lägenheter som ej har sådan?

Föreningen tillåter inte några ingrepp i taket på fastigheten, så terasserbygge till vindslägenheter tillåts inte.

Gemensamma utrymmen?

Tvättstuga, cykelförråd, enklare gym och samlingslokalen Grottan. Gemensam innergård med utemöbler, grill, gräsplätt och planteringar. Det finns möjlighet att boka innergården och grillen vid kalas/fest. Bokning görs via internet, precis som för tvättstugan. I Grottan som också kan bokas finns pingisbord, diskbänk, TV och WiFi.

Finns kabel-TV?

Ja, digitalt basutbud från Tele2 ingår i avgiften. Ytterligare kanaler kan tecknas privat.

Finns bredband?

Ja. Telenor/Ownit bredband ingår i avgiften (1000/1000 Mbps).

Har föreningen en ekonomisk förvaltare?

Ja, Botema

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse?

Betalas av köpare. 1000kr i överlåtningsavgift och 400kr för pantbrev.

I bostadsrättens avgift ingår:

Vatten, varmvatten, fjärrvärme, digitalt basutbud av kabel-TV, bredband upp till 1 Gbps, bostadsrättstillägg i försäkringen, tillgång till innergård, gym och tvättstuga och trivselrum.

Man betalar sin egen el men har inget eget abonnemang. El betalas på samma avi som månadsavgiften

Avgifter

Vid lägenhetsförsäljning tar Brf ut en överlåtelseavgift på 1000 kr. Avgiften betalas av köparen (enligt stadgarna). Brf tar också ut en avgift på 400 kr för hantering av Pantbrev.

Vart skickas ansökan om medlemsskap?

Till styrelsen, kontakta oss via vår officiella mailadress. För att godkänna medlemskap kräver föreningen att medlemmen har tagit del av stadgarna. Vi har ytterligare krav, kontakta oss tidigt kring det.