Fastighetsskötsel

Blåklinten 10 anlitar Botema Fastighets AB för den ekonomiska/administrativa förvaltningen av fastigheten. Vid frågor angående månadsavgifter eller ekonomi, kontakta styrelsen.

Den tekniska förvaltningen/underhållet av fastigheten ansvarar vi själva för. Årsstämman tog för ett antal år sedan beslutet att vi kunde sköta om fastigheten bättre och till signifikant lägre kostnader än externa entreprenörer, vilket genom åren också bevisats.

Medlemmarna utför en fastighetsrond, där varje medlem ansvarar för en månad. De uppgifter som ingår i ronden är bland annat att byta ut eventuellt trasiga glödlampor i trappuppgång och källare, titta till allmänna utrymmen, vattna på gården (på sommaren) eller skotta snö på gården (på vintern).

Medlemmen som är ansvarig för sin månad får ett kuvert med instruktioner och nycklar då det är hans/hennes tur att ansvara för ronden. Efter avslutad månad ska kuvertet vidare till nästa medlem som ansvarar för månaden efter.

Dessutom genomför vi varje år en gemensam höst respektive vårstädning med efterföljande fika.  Trappstädning sköts av extern städfirma.