Bredband och TV

Fram till fastigheten finns ett fibernätverk draget, koppartråd av kategori 6 finns sedan till alla lägenheter. Brf äger själva nätverket men har ett avtal med Telenor/Ownit för driften. Brf bekostar bredbandsuppkopplingen för lägenhetsinnehavarna, dvs bredbandskostnaden ingår i den ordinarie månadsavgiften. Kapaciteten i nätet är 1000/1000 Mbps.

Vill man så kan man också använda uppkopplingen för TV och IP-telefoni. Aktuella erbjudande finns på www.ownit.se men observera att endast bredbandet bekostas av föreningen, TV och IP-telefoni beställs och betalas av lägenhetsinnehavaren separat. Ni bör också observera att man inte behöver anlita just Ownit för TV eller IP-telefoni utan kan använda valfri leverantör.


Ett avtal för TV mm med Tele2 finns också i fastigheten och kan givetvis utnyttjas om så önskas.