Innergården

Innergården byggdes helt om, med stor framgång, efter det att Brf köpt fastigheten år 2000. Vi har alla ansvaret att den förblir lika trevlig i framtiden som den är idag. Tveka därför inte att vid behov vattna gräsmattan/buskarna/rabatterna – slang och nyckel sitter vid källardörren. Gräsklipparen och andra trädgårdsredskap finns i städförrådet i källaren – nycklar till förrådet har den månadsansvarige samt styrelsemedlemmarna.Använd gärna uteplatsen, vill man grilla så går det att boka tider via internet.

Cykelutrymmet är tyvärr något underdimensionerat på innergården och är det så att du inte använder din cykel speciellt ofta, bär gärna ner den till cykelförrådet i källaren.Gymmet

Efter beslut på årsstämman i maj 2007, har Brf renoverat ett rum i källaren och inrett ett gym. 2014 har de flesta träningsredskapen bytts ut mot nya. Det finns både cykel och roddmaskin att tillgå.Gymmet ska bokas och kan användas när som helst av Brf medlemmar. Läs dock på de separata ordningsföreskrifterna som sitter på dörrens insida.

Notera också att dörren måste låsas efter användande, dels pga säkerheten (att t ex inga små barn skadar sig på redskapen) och dels pga stöldrisken.

Trapphuset

Regler för trapphuset

Barnvagnar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphuset.


Både Läns- och Kammarrätten har nyligen dömt till brandförsvarets fördel i en tvist mellan brandförsvaret och en bostadsrättsförening på Gärdet angående barnvagnar i trapphuset. Enligt rätten får man inte förvara några lösa eller brännbara föremål i trapphuset. Detta förbud omfattar alltså inte bara barnvagnar utan alla lösa saker som kan vara i vägen vid en utrymning samt alla brännbara föremål, t ex pappersinsamling, leksaker, dörrmattor, skor mm.

Med tanke på att domen nyligen har trätt i kraft finns det ännu inga straffprejudikat men enligt brandförsvaret torde ett rimligt straff vara böter på mellan 10,000-100,000 kronor, per kvartal, tills dess att problemet är åtgärdat. Skulle fastigheten drabbas av böter anser styrelsen att respektive lägenhetsinnehavare som orsakat böterna skall vara betalningsansvarig. Skulle något tillbud dessutom inträffa faller det under Brottsbalken (Lagen om skydd om olyckor).

Tvättstugan

Tvättstugan finns i källaren och nås genom innergården. I tvättstugan finns 2 tvättmaskiner, ett torkskåp, en mangel och en torktumlare.

Bokning

Att boka på bokningsplattan i entrén är väldigt enkelt. Håll upp taggen framför sensorn på plattan så ser du sedan hur det går till. Hör av dig till styrelsen om du inte får det att fungera.

Att boka via webb är lika enkelt men då måste du logga in. Webbadressen är www.boenderegistret.se/bv

 • Adress ska vara Upplandsgatan 71
 • Användarnamn och lösenord får du av styrelsen.
 • Du kan ändra lösenord själv när du vill.
 • Klicka gärna i ”Kom ihåg adress och namn”
 • Skapa gärna ett bokmärke i mobilen så når du sajten snabbt och enkelt.

Ännu enklare blir det med den app som finns tillgänglig. Be styrelsen om inloggning till den.

Regler

Ordningsregler för tvättstugan är enligt nedan

a) Tvättmaskinerna är inte till för mattvätt.
b) Vatten och el till tvättmaskinerna skall inte stängas av efter avslutat pass.
c) BH med bygel eller andra plagg med metall- eller hårdplastdetaljer får endast tvättas i säker tvättpåse.
d) Torka tvättmaskinerna efter användning. Maskinerna får dock inte spolas utvändigt.
e) Luddfiltret ska rengöras efter varje körning och absolut efter ditt tvättpass.
f) Sopa och torka golvet vid behov.
g) Du får torka och mangla din tvätt en timme efter passets slut.

Torkskåpet

Torkskåpet mår inte bra av att stängas av med huvudströmbrytaren. Det finns två situationer där man kanske tror att man måste stänga av bryskt:

 • Man trycker på stoppknappen men ingenting händer.
  Det är helt OK! Fläkten behöver gå några minuter extra för att kyla ner maskineriet. Maskinen kan skadas om man då stänger av med huvudströmbrytaren. Så lita på att stoppknappen fungerar, det blir tyst efter några minuter.
 • Man får en felkod på den lilla skärmen och kommer inte vidare.
  Även här handlar det om stoppknappen. Håll in den ca fem sekunder tills felkoden försvinner. Sedan är det bara att köra vidare.

Grottan

Grottan är vår samlingslokal i källaren. Här finns pingisbord, TV, WiFi och en diskbänk. Grottan bokar man i bokningssystemet.