Gymmet

Efter beslut på årsstämman i maj 2007, har Brf renoverat ett rum i källaren och inrett ett gym. 2014 har de flesta träningsredskapen bytts ut mot nya. Det finns både cykel och roddmaskin att tillgå.



Gymmet ska bokas och kan användas när som helst av Brf medlemmar. Läs dock på de separata ordningsföreskrifterna som sitter på dörrens insida.

Notera också att dörren måste låsas efter användande, dels pga säkerheten (att t ex inga små barn skadar sig på redskapen) och dels pga stöldrisken.